Структура на системата


Структура на каталожната системаПоискайте онлайн демонстрацияНие, от „НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД, създадохме многофункционална система за каталогизиране, притежаваща допълнителни възможности за доразвиване и индивидуално конфигуриране.

Тя се състои от две основни части:
• база от данни;
• онлайн приложение.

Базата от данни позволява дефиниране на:
езиците, които ще бъдат използвани за каталогизиране на съдържанието – те се определят от избраната локация;
• отделни елементи от интерфейса;
меню с опции за контрол на съдържанието;
• контролни речници, които се използват за описателно каталогизиране;
• 33 системни списъци за обекти, събития, места, колекции, сбирки и т.н., като някои от тях са подредени йерархично.

Онлайн приложението описва и показва информацията за отделните обекти, посочва местоположението им и подпомага съпътстващата ги аналитична дейност.

То се състои от две под части – административна и публична, които могат да бъдат използвани независимо една от друга.

Публичната част притежава редица функционалности, като поставяне на ранг, етикет, коментар и др. С нея можете още да създавате персонални колекции от снимки, да презентирате или скривате отделни обекти.

Публичната част на онлайн приложението е с изчистен, но модерен дизайн. Той може да бъде променен, ако се наложи интегриране във вече съществуващ уеб сайт, като това не оказва влияние на функционалността.

Административната част на каталожната система може да бъде модерирана според нуждите на клиента – това става чрез добавяне на допълнителни информационни панели. Също така, с всяко ново вписване или редакция, е на разположение метод за добавяне на различни езикови настройки. А при проектирането на нов обект, потребителят може да попълни голям брой детайли за него – информация за идентификация, физически характеристики, придобиване и стойност, бележки, проекти, координати и др.

Административната част не е изолирана от публичната - при решение на оторизиран потребител, достъпът до даден елемент може да стане открит. Така той ще бъде видим за всички посетители на публичната част.