Каталожна система за архиви

Каталожна система за архивиПоискайте онлайн демонстрацияКаталожната система е подходяща и за дейността на различните видове архиви. Материалите, които те съхраняват са с висока културна ценност и служат като доказателства за вече отминали събития и явления. За да бъдат запазени за по-дълго време, достъпът до тях понякога бива ограничаван. Това, обаче, намалява възможността те да бъдат изучени, анализирани и популяризирани.

Предназначение

Дигиталната система може да се използва за описване и съхранение на различни видове архивни материали – документи от хартия или кожа, чертежи, скици, планове, карти, фотографии, писма, компютърни файлове, финансови записи, дневници, официална кореспонденция и т.н.

Употреба

Платформата за каталогизиране би била изключително полезна на архиви от всякакъв вид:

• държавни;
• общински;
• църковни;
• академични;
• музейни;
• галерийни;
• библиотечни;
• фирмени;
• филмови;
• архиви на организации с нестопанска цел;
• частни архиви.

Каталожната система може да се приложи в работата на:

• държавни институции;
• общински институции;
• църковни институции;
• университети и други видове висши учебни заведения;
• студенти, преподаватели;
• изследователи;
• музеи;
• галерии;
• библиотеки;
• фирми;
• хора от филмовата индустрия;
• управители и членове на организации с нестопанска цел;
• частни собственици на архиви;
• писатели;
• журналисти;
• демографи, генеалози.

Кратко представяне

Компютъризираната архивна система служи като хранилище на цялата информация. Тя се създава въз основа на подготвени дигитални образи на архивните материали и метаданните за тях. Разбира се, структурата може да бъде променяна, в зависимост от изискванията на конкретния вид архив.

Всички елементи са снабдени с множество примерни стойности, сред които идентификатор, присъща стойност и текстов надпис, който се използва при показване. Те имат още планирана дата, действителна дата, тип и т.н.

Специално създаденото меню „История“ позволява да се видят последно добавените материали.

Има и допълнителна функционалност, с която могат да се избират отделни обекти, които впоследствие да бъдат разгледани. Те могат да бъдат вкарани и в папки, предварително създадени от потребителя.

Резултати

С каталожната система постигате следните резултати:

• безопасно съхранение;
• улеснен достъп;
• контролиране на качеството, съхранението и използването;
• създаване и поддържане на обемна, но качествена документация;
• оптимизиране работата на служителите;
• и мн.др.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!