Каталожна система

Каталожна системаСистемата е предназначена за дигитализиране и рационално управление на колекции от всякакъв вид и размер – исторически, антропологически, етнографски, природонаучни, художествени, литературни, документални, туристически, архивни, библиотечни, фотографски и др.

Тя е модулно решение на всички проблеми, свързани с дейността на вашия музей, галерия, библиотека, архив, община или частна колекция. С нея лесно и качествено организирате голяма по обем информация; записвате, съхранявате и показвате ценните експонати и материали; управлявате работния процес и мн.др..

Продуктът е достъпен, разбираем и сигурен. Притежава изчистен дизайн, удобен интерфейс и интуитивни менюта, които правят работата ви много по-ефикасна.

Каталожната система запазва всички въведени обекти дигитално и позволява гъвкаво конфигуриране според нуждите на Вашите колекции.

Платформата има административна и публична част, т.е. тя може да бъде използвана не само за управление и описание, но и за публично презентиране на обекти, елементи, събития, места, колекции, речници и всичко, което бихте искали да въведете в нея. Крайният резултат е комплексна и завършена система с богати възможности за усъвършенстване.

Кратък преглед на функционалностите

В дигиталния каталог са налични опции за:

• добавяне, организиране и управление на съдържание – текстово и мултимедийно;
• паспортизация;
• създаване на връзки между отделните елементи;
• подреждане на елементите в йерархичен ред;
• внедряване на записи в други записи;
• представяне и маркиране на обектите по карта;
• предоставяне на възможности за съвместна работа на специалисти от различни експертни области;
• разглеждане на колекциите от обикновени потребители, като е налична опция за създаване на персонални колекции;
• определяне на достъпността от потребителите с администраторски права;
• поставяне на ранг, етикет и коментар;
• самостоятелно използване на административната и публичната част;
• интегриране с вече съществуващ уеб сайт;
• мн.др..

Продуктът, който Ви предлагаме, представлява софтуерна платформа от най-висок стандарт. Тя е уеб базирана, което значително улеснява поддръжката и използването й. Освен това, всички нейни компоненти са с подходящ лиценз, така че няма да се ангажирате с разходи по закупуване на допълнителен софтуер.

С каталожната си система „НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД създаде стандарт за управление, грижа, изследване и интерпретация на българските колекции. С нея те могат да получат допълнителна популярност и да утвърдят своята значимост.

За да видите краткото видео представяне на продукта, кликнете върху поместена по-долу картинка:

Видео представяне
Поискайте онлайн демонстрация