Стандарти и технически спецификации

Стандарти и технически спецификации на каталожната система Поискате онлайн демонстрацияКаталожната информационна система, която предлагаме, е създадена на базата на вече утвърдени и работещи критерии и спецификации за изграждане на различни видове колекции. Използвана е информация от:

Dublin Core Metadata;
Cidoc Working Group;
Декларация за принципите на музейната документация;
Международни насоки за информация на музейните обекти;
Стандарт за управление на колекции на Обединеното Кралство – Spectrum 4.0;
Градски музей Limerick.

Системата за каталогизиране е висококачествена уеб базирана софтуерна платформа. Тя е конфигурирана на фирмени сървъри, като е подготвена и допълнителна виртуална машина, която може да бъде инсталирана на мощен компютър с операционна система Windows или Linux или на друга машина, отговаряща на следните технически спецификации:

• операционна система – RHEL 6, Centos 6, Ubuntu 12.04, Windows 7, Windows Server 2008;
• релационна база от данни – MySQL 5.0, MySQL 5.1;
• уеб сървър – Apache 2.2, LightHttpd 1.4.32, nginx 1.4;