Каталожна система за библиотеки

Каталожна система за библиотекиПоискайте онлайн демонстрацияПървите библиотеки датират още от времето на шумерите, но независимо от променената им форма и съдържание, те продължават да изпълняват същата функция, а именно – място за съхранение на ценни материали. Тяхното събиране и помещаване изискват добра организация и подходящи методи за нейното реализиране. Всичко това може да бъде намерено в нашата информационна система за каталогизиране.

Предназначение

Продуктът може да се използва за каталогизиране на различни видове библиотечни артикули – книги, вестници, списания, ръкописи, карти, чертежи, видеа, касети, дискове, електронни книги, аудио книги и т.н.

Употреба

Каталожната система може да се прилага от различни видове библиотеки:

• национални;
• регионални;
• правителствени;
• корпоративни;
• частни;
• училищни;
• академични.

Би подпомогнала дейността на:

• управители на библиотеки;
• собственици на библиотеки;
• работници в библиотеки;
• автори на различни видове съдържание – печатно или електронно;
• ученици, студенти и преподаватели;
• читатели.

Кратко представяне

С библиотечната каталожна система вие съхранявате информация за:

• материалите и техните автори;
• дата и начин на придобиване;
• физическо местоположение;
• заемания;
• начини на съхранение;
• класификация;
• и мн.др.

Дигиталният каталог прави възможно създаването на:

• списъци с ограничаваща стойност;
• речници, чийто елементи могат да бъдат свързвани с лица, места и др. ;
• бележки за вътрешно ползване, които могат да бъдат на всеки от поддържаните от системата езици;
• асоциации на даден материал с един или повече от неговия или различен тип;
• обобщения на информацията за всеки материал, като има опции за дефиниране на публичната информация;
• запис на информацията в PDF формат;
• и мн.др.

Резултати

Благодарение на каталожната система:

• ще създадете и управлявате по-качествени каталози;
• ще улесните работния процес;
• ще популяризирате дейността на библиотеката;
• ще повишите значимостта не само на материалите, но и на библиотеката като институция.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!