Какво ви предлагаме?

Разгледайте нашата брошура

Продуктът, който ви предлагаме, представлява уеб базирана софтуерна платформа (framework) от най-висок стандарт. С него можете да идентифицирате обектите, да въвеждате и визуализирате информацията за тях, да установявате местоположението им и да правите анализи. Гъвкавостта му го прави изключително подходящ както за различни организации (музеигалериибиблиотекиархивиобщини), така и за частни колекционери. Той е за всички, които трябва да каталогизират отделни предмети, колекции или изложби. 

Какво е музейна система?

Музейната система има административна и публична част, т.е. тя може да бъде използвана не само за управление и описание, но и за публично презентиране на обекти, елементи, събития, места, колекции, речници и всичко, което бихте искали да въведете в нея. Крайният резултат е комплексна и завършена система с неизчерпаеми възможности за усъвършенстване.

С нея получавате пълен контрол над базата ви данни, възможност за вътрешно свързване на обектите, като процесите на управление са максимално улеснени.

Каталогът запазва всичките въведени обекти дигитално и позволява гъвкаво конфигуриране според нуждите на вашите колекции. Едно от основните му предимства е това, че дава възможност различни специалисти да добавят, управляват и организират съдържание от тяхната експертна област. Те могат да си съдействат, като по този начин рамкират вътрешната структура на проектите си.

Функционалност и възможности?

Публичната част на системата ви осигурява множество функционалности, сред които опция за презентиране на отделните елементи; поставяне на ранг, етикет и коментар; създаване на колекции от снимки, които впоследствие да бъдат разглеждани под формата на слайд шоу и много други.

Тя има неутрален дизайн, но в същото време е модерна и в крак с тенденциите в уеб дизайна. Това позволява да бъде използвана самостоятелно, без да се налага да бъде преработвана в нов и скъп уебсайт. Въпреки това, ако вече имате уебсайт, който искате да използвате, няма проблем платформата да бъде интегрирана с него, като това по никакъв начин не се отразява на функциалността й.

Административната част на каталожната система допуска множество възможности за персонална конфигурация, така че отделните компоненти да отговарят на специфичните ви нужди, желания и очаквания. Можете да използвате голям брой стандарти за метаданни, както и да избирате измежду предварително дефинирани профили от конфигурационната библиотека.

Възможно е и създаването на разнообразни връзки между обектите, елементите, събитията, местата, колекциите, местата за съхранение, речниците и всичко останало. Така например, можете да прикачите елементи от различен вид или да ги подредите в йерархичен ред. Допълнителна функционалност ви разрешава да внедрявате записи си в други записи, с цел по-лесно каталогизиране на сложни и специализирани колекции.

Едно от основните предимства на интегрираната музейна система са опциите за търсене. С нея лесно и бързо откривате необходимата ви информация. Можете да търсите както по една ключова дума, така и по сложни персонализирани форми и комбинации. Търсенето става във всички налични езици и метрични формати, тъй като платформата нормализира стойностите.

Тя е многоезикова и всеки елемент може да бъде добавен едновременно във всеки език, с който разполагате. Това опростява въвеждането на информация и следователно улеснява всички страни, ангажирани с попълването на базата данни.

Kаталожната системата е уеб базирана, което опростява поддръжката и използването й. Освен това, всички нейни компоненти са с подходящ лиценз, така че няма да се ангажирате с разходи по закупуване на допълнителен софтуер.

На разположение са ви и други функционалности, като: представяне или скриване на конкретен обект; инструменти за доклади; сетове от обекти; показване на географско положение на карта и много други.

Всички тези характеристики и роли на каталожната система ви позволяват не само да изучавате и образовате, но и да ангажирате и забавлявате максимален брой хора. Така ценното наследство ще добие максимална популярност, а това от своя страна, ще увеличи културната му значимост.