Каталожна система за частни колекции

Каталожна система за частни колекцииПоискайте онлайн демонстрацияЕдна немалка част от родното и световно културно-историческо наследство се намира в ръцете на частни колекционери. Те също имат нужда от решение, с което да управляват ценните си сбирки – създаване на записи, водене на документация, консервация и т.н.. Необходима им е система, с която лесно и в домашни условия да каталогизират и интегрират нужната информация.

Предназначение

Продуктът може да се прилага при описанието, каталогизирането, съхранението и визуализирането на различни по размер и вид частни колекции.

Употреба

При тази конкретна употреба каталожната система е полезен инструмент за:

• собственици на частни колекции;
• организатори на частни колекции;
• екипът, отговарящ за поддръжката на частните колекции;
• музеи, галерии, библиотеки, архиви, общини;
• други частни колекционери;
• учени и изследователи;
• ученици, студенти, преподаватели.

Кратко представяне

С информационната система за частни колекции въвеждането на данни е еднократен процес. Те се управляват от централизирана и социализирана уеб платформа, с изчистен и отзивчив дизайн.

Въведените обекти (документи, снимки, видео и пр.) и тяхното местоположение, са систематизирано подредени, в зависимост от нуждите и желанията на потребителя.

Търсенето в компютъризирания каталог е максимално улеснено – то може да става по зададен критерий, като: заглавие, идентификатор, тип, име и др.. Има и друга опция за търсене – по изброени критерии и характеристики. Тези възможности позволяват бързо и ефективно да се открива необходимата информация и се избягва нейното повторно вкарване или закупуване на екземпляр-дупликат, например рядка книга, фотография или музикална творба.

В административната част на приложението могат да се създават сетове от обекти, от които впоследствие да се формира галерия. Отделните колекции се управляват от проектор, с чиято помощ те стават достъпни за по-късна употреба или се разглеждат под формата на слайд шоу.

Резултати

Употребата на дигитален каталог значително помага при:

• вписването на нови предмети и публикации;
• откриването на конкретен предмет или публикация;
• инвентаризацията на цялата колекция;
• структурирането на цялата колекция;
• съхранението и грижата за отделните елементи;
• въвеждането или редактирането на информацията;
• създаването на контакти и отношения с други частни колекционери или културно-исторически институции;
• показването и популяризирането на колекциите.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!