Каталожна система за галерии

Каталожна система за галерииПоискайте онлайн демонстрацияОсновната дейност на галериите е организирането на тематични изложби. Това, разбира се, е нелека задача. Тя изисква много време, ресурси и специфични познания. За нейното случване работи голям кръг от хора, чиито отговорности също трябва да бъдат планирани. Необходимо е да се изгради и приложи нова, по-ефикасна система на управление. За целта е разработена информационна система за каталогизиране, която да оптимизира процесите, протичащи в галериите.

Предназначение

Каталожната система е пригодена за описването и експонирането на различни видове изложби – на картини, скици, скулптури, костюми, фотографии и т.н.

Употреба

Дигиталният каталог може да послужи на всички видове галерии, било то частни или обществени. Тя може да се използва от:

• управители и собственици на галерии;
• организатори на изложби;
• специализираните екипи на галерията;
• различни видове творци – художници, скулптури, фотографи и т.н.;
• рекламодатели и организатори на събития;
• студенти и преподаватели.

Кратко представяне

Със системата става възможно каталогизирането на разнообразна информация за отделните обекти в изложбата, като:

• заглавие;
• организатор;
• място;
• дата;
• каталожен номер;
• описание;
• бележки;
• достъп;
• статус;
• алтернативни имена (отнасят се и за свързаните с изложбата етикети);
• асоциации;
• връзки (адресът на сайта на изложбата, ако има такъв);
• и др.

Компютъризираната система за каталогизиране дава възможност всеки отделен елемент да бъде асоцииран с една или повече изложби, като връзката помежду им може да се отбележи не само по време на създаване, но и при управление и редактиране.Освен това, една изложба може да има отношение с няколко различни обекта, места, колекции и др.

Съществува опция, която позволява виждането на общия изглед на изложбата, както и такава за добавяне и редакция – тук могат да бъдат посочени дата, потребител и нанесени промени.

Резултати

С помощта на каталожната система за галерии:

• ще имате по-съдържателна и по-добре систематизирана документация;
• ще управлявате колекциите си по-ефикасно;
• ще организирате изложбите си по-лесно;
• ще подобрите работата на служителите си;
• ще популяризирате дейността на галерията си;
• ще увеличите културната ценност както на колекциите, така и на самата галерия.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!