Каталожна система

Каталожна системаСистемата е предназначена за дигитализиране и рационално управление на колекции от всякакъв вид и размер – исторически, антропологически, етнографски, природонаучни, художествени, литературни, документални, туристически, архивни, библиотечни, фотографски и др.

Тя е модулно решение на всички проблеми, свързани с дейността на вашия музей, галерия, библиотека, архив, община или частна колекция. С нея лесно и качествено организирате голяма по обем информация; записвате, съхранявате и показвате ценните експонати и материали; управлявате работния процес и мн.др..

Продуктът е достъпен, разбираем и сигурен. Притежава изчистен дизайн, удобен интерфейс и интуитивни менюта, които правят работата ви много по-ефикасна.

Каталожната система запазва всички въведени обекти дигитално и позволява гъвкаво конфигуриране според нуждите на Вашите колекции.

Платформата има административна и публична част, т.е. тя може да бъде използвана не само за управление и описание, но и за публично презентиране на обекти, елементи, събития, места, колекции, речници и всичко, което бихте искали да въведете в нея. Крайният резултат е комплексна и завършена система с богати възможности за усъвършенстване.

Кратък преглед на функционалностите

В дигиталния каталог са налични опции за:

• добавяне, организиране и управление на съдържание – текстово и мултимедийно;
• паспортизация;
• създаване на връзки между отделните елементи;
• подреждане на елементите в йерархичен ред;
• внедряване на записи в други записи;
• представяне и маркиране на обектите по карта;
• предоставяне на възможности за съвместна работа на специалисти от различни експертни области;
• разглеждане на колекциите от обикновени потребители, като е налична опция за създаване на персонални колекции;
• определяне на достъпността от потребителите с администраторски права;
• поставяне на ранг, етикет и коментар;
• самостоятелно използване на административната и публичната част;
• интегриране с вече съществуващ уеб сайт;
• мн.др..

Продуктът, който Ви предлагаме, представлява софтуерна платформа от най-висок стандарт. Тя е уеб базирана, което значително улеснява поддръжката и използването й. Освен това, всички нейни компоненти са с подходящ лиценз, така че няма да се ангажирате с разходи по закупуване на допълнителен софтуер.

С каталожната си система „НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД създаде стандарт за управление, грижа, изследване и интерпретация на българските колекции. С нея те могат да получат допълнителна популярност и да утвърдят своята значимост.

За да видите краткото видео представяне на продукта, кликнете върху поместена по-долу картинка:

Видео представяне
Поискайте онлайн демонстрация

 

Нуждата от нова система

Музеите са единствените институции, които събират, съхраняват и излагат предмети с историческа, културна, научна и изящна стойност. Това прави дейността им изключително ценна и незаменима. Тя, обаче, не е лесна. Огромното количество информация трябва да бъде добре организирано и систематизирано. Тук на помощ идват каталожните системи.

Структура на системата

Ние, от „НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД, създадохме многофункционална система за каталогизиране, притежаваща допълнителни възможности за доразвиване и индивидуално конфигуриране.

Стандарти и технически спецификации

Каталожната информационна система, която предлагаме е създадена на базата на вече утвърдени и работещи критерии и спецификации за изграждане на различни видове колекции.

Каталожна система за музеи

Съвременните музеи са изправени пред многобройни предизвикателства. Те ежедневно трябва да съчетават и изпълняват разнообразни дейности – от приемане на нови експонати и грижа за вече постъпилите, през оформяне и управление на колекции и изложби до управление на работния процес. Всички тези задачи могат да бъде автоматизирани с помощта на една качествена каталожна система.

Каталожна система за галерии

Основната дейност на галериите е организирането на тематични изложби. Това, разбира се, е нелека задача. Тя изисква много време, ресурси и специфични познания. За нейното случване работи голям кръг от хора, чиито отговорности също трябва да бъдат планирани. Необходимо е да се изгради и приложи нова, по-ефикасна система на управление. За целта е разработена информационна система за каталогизиране, която да оптимизира процесите, протичащи в галериите.

Каталожна система за библиотеки

Първите библиотеки датират още от времето на шумерите, но независимо от променената им форма и съдържание, те продължават да изпълняват същата функция, а именно – място за съхранение на ценни материали. Тяхното събиране и помещаване изискват добра организация и подходящи методи за нейното реализиране. Всичко това може да бъде намерено в нашата информационна система за каталогизиране.