За нас

NIT - New Internet TechnologiesСъздадена през 2002г. „НИТ – Нови Интернет Технологии“ ЕООД развива дейност в сферата на информационните технологии. Фирмата използва дългогодишния си опит и знания и разработи уникална за България каталожна информационна система, пригодена за управление на различни по вид и размер колекции.

Екипът на "НИТ- Нови Интернет Технологии" ЕООД следи новостите в сферата на различните видове каталожни системи, тяхното софтуерно изпълнение и документация и така предоставя на клиентите си най-добри работни резултати и отлична възвръщаемост на инвестициите.

Дружеството специализира и в други дейности, сред които:

• проектиране, създаване и поддържане на уеб сайтове;
• проектиране, създаване и поддържане на софтуерни и уеб базирани приложения;
• хостинг на уеб базирани приложения (само за клиенти на НИТ ЕООД);
• създаване и поддържане на Facebook страници;
• създаването и поддържане на онлайн магазини;
• предоставяне и поддържане на виртуални сървъри и VPN;
• IT консултации;
• финансови консултации;
• изграждане на корпоративни стратегии;
• технически одити;
• онлайн рекламиране;
• оптимизация за търсещи машини (SEO);
• отстъпване на корпоративна и индивидуална поща;
• предлагане на „Информационна система за управление на статистическа информация“ (за общини);
• предоставяне на „Информационна система за генериране и печат на платежни нареждания - управление, архив, търсене и редактиране“;
• предоставяне на „Система за електронно обучение“ - http://www.online-learning.bg/;
• отдаване на услугата „Масов мейл“;
• изготвяне на клипове и реклами за LED система/TESERA;
• привеждане на сайтовете в съответствие с европейското законодателство.

За реализирането на нашите услуги ние се осланяме на отличните си технически познания и принципите на добрата бизнес практика, удовлетворявайки нуждите на клиента.

Ако Ви е необходима повече информация, можете да изпратите своите запитвания на следния и-мейл адрес: office@nitbg.com .