Каталожна система за общини

Каталожна система за общиниПоискайте онлайн демонстрацияИсторията и културата на всеки народ са разнообразни и уникални. Това предопределя голямото им значение не само в регионален, но и в световен мащаб. За съжаление, обаче, някои процеси, като урбанизацията и вандализма, поставят под въпрос съществуването на много обекти. Затова е необходимо да се изработят определени механизми и стандарти, които да подпомогнат запазването на местните ценности. Добра отправна точка е създаването и използването на информационна система, която да ги опише и каталогизира.

Предназначение

Каталожната система за общини се използва за систематизиране на информацията за културно-историческото наследство в региона: руини, паметници, сгради, скулптури, рисунки, надписи, жилищни зони и т.н.

Употреба

Продуктът може да се включи в работата на отделните общини и да се използва от:

• кметовете;
• общинската администрация;
• районната администрация;
• общинските инспекторати;
• общинските предприятия и други структури;
• туристическите агенции и тур операторите;
• българските и чуждестранните туристи;
• общинските и регионални музеи и др. културни институции;
• учени, културни дейци, общественици;
• учениците, студентите, преподавателите.

Кратко представяне

С каталожната система могат да се разглеждат всички въведени обекти – движими и недвижими, които се визуализират по критерий, избран от потребителя – място, период, век, категория, колекции и др.. Те могат да се групират и показват и по повече от един критерий, като всяко отделно разглеждане разполага с допълнителни настройки.

Обектите могат да бъдат каталогизирани и на произволен принцип – това позволява създаването на групи, чийто съставни части могат да придобият индивидуални надписи и връзки. Така сбирките и техните елементи лесно биват представени под формата на слайд шоу или маршрути.

С платформата е възможно и създаването на допълнителни връзки, които се отнасят за следните особености: места, лица, организации и бележки по асоцииране.

Резултати

С помощта на каталожната система за общини могат да бъдат постигнати следните резултати:

• по-ефективно управление и популяризиране на културно-историческото наследство на региона;
• покачване атрактивността на културно-историческото наследство на региона и значението на неговото опазване;
• създаване на културни маршрути;
• повишаване качеството на предлаганите туристически услуги;
• увеличаване на броя туристи и съответно финансовото състояние на туристическия и местния бизнес.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!