Нуждата от нова система

Нова система за музеиПоискайте онлайн демонстрацияМузеите са единствените институции, които събират, съхраняват и излагат предмети с историческа, културна, научна и изящна стойност. Това прави дейността им изключително ценна и незаменима. Тя, обаче, не е лесна. Огромното количество информация трябва да бъде добре организирано и систематизирано. 

Хартиените каталози са доста ограничаващ и скъп вариант, тъй като са съпроводени с високи цени за печат и ниски тиражи. Нужно е да се потърси нов, по-ефективен метод. Той може да бъде намерен в съвременните технологии и по-точно в дигитализирането на каталожните системи.

Чрез тях лесно може да се популяризира много по-обемно съдържание, което често да бъде променяно и актуализирано. Така то ще стане по-достъпно и ще може да достигне до по-широка аудитория, независимо от нейното местонахождение.

При дигитализираните каталози процесът на търсене е максимално улеснен. Вече няма да е нужно да прекарвате часове в разгръщане на хиляди страници, взирайки се в още повече регистрационни номера. Информацията, която търсите, е само на няколко клика разстояние.

Уеб базираната каталожна система осигурява и безопасно съхранение на ценните предмети. Ще се намалят отрицателните ефекти, в резултат на честата експлоатация, а в случай на кражба, пожар или друго природно бедствие, дългогодишните трудове ще бъдат запазени.

Тяхната културна значимост ще се повиши – качественото описание на даден предмед води до неговото по-добро разбиране и следователно по-лесно популяризиране. 

Разбира се, новата система за дигитализиране може да се използва и за изучаването на цели колекциипроекти и публикации. С нейна помощ е възможно да се организират и изложби, чието планиране и осъществяване ще бъде максимално улеснено.

Един добре систематизиран дигитален каталог ще позволи на музеите да сравняват своите притежания, както и да създават съвместни изложби или изследователски програми.

Качеството на работата на терен и на място в музея също ще се повиши. На запитванията ще се отговаря много по-бързо, което автоматично ще подобри репутацията на културните институции.

Тези няколко основни характеристики на системата за дигитализиране на културното наследство ще придадат нов облик на музеите, напомнят за тяхната значимост. Така те ще придобият нов смисъл и гарант за светло бъдеще.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!