Каталожна система за музеи

Каталожна система за музеиПоискайте онлайн демонстрацияСъвременните музеи са изправени пред многобройни предизвикателства. Те ежедневно трябва да съчетават и изпълняват разнообразни дейности – от приемане на нови експонати и грижа за вече постъпилите, през оформяне и управление на колекции и изложби до управление на работния процес. Всички тези задачи могат да бъдат автоматизирани с помощта на една качествена каталожна система.

Предназначение

Музейната система може да се използва за описването на колекции от всякакъв вид – исторически, археологически, етнографски, природо-научни, палеотнологични и т.н.

Употреба

Компютъризираната система за каталогизиране е подходяща както за по-малките общински музеи, така и за по-големите – регионални и национални.

Тя може да служи на:

• управители на музеи и куратори;
• отговорник колекции;
• техническия екип на музея;
• маркетинг и ПР мениджъри;
• студенти и преподаватели.

Кратко представяне

С музейната система вписвате и запазвате многообразни данни относно:

• експонатите и свързаните с тях творци, хора на изкуството, донори, издатели и др.;
• физически и географски места;
• дата и начин на получаване или дарение;
• стойност;
• място на съхранение и заемания;
• медийно документиране (снимки, видео, аудио, PDF);
• инвентарен номер;
• физически характеристики;
• съхранение и консервация;
• и всякаква друга контекстуална информация.

Вече създаден един елемент може да се използва за каталогизирането на всеки друг. Структурата им е йерархична и оттам практически неограничена.
Платформата създава и връзки между отделните записи, което води до по-добро описване на отношенията помежду им.

Медийните представяния се състоят само от един файл, но могат да бъдат произволно каталогизирани. По този начин става възможно слагането на надписи, права и ограничения на репродукцията или друга, свързана с представянето информация.

Резултати

С помощта на музейната система:

• ще водите и поддържате качествена документация;
• ще управлявате колекциите по-ефикасно;
• ще съхраните много по-обемна информация;
• ще оптимизирате работния процес;
• ще популяризирате дейността на музея.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!