Музеи според устройството

Музеи според устройствотоМузеите са културни институции с разнообразна дейност и структура. Те имат различен тематичен и териториален обхват, както и различна форма на собственост.

По тематичен обхват музеите се разделят на две под категории: общи и специализирани – дейността на първите е насочена към различни области на знанието и изкуството, докато тази на вторите – само към една област или обособен дял от нея.

По териториален обхват музеите биват: национални, регионални и местни. Тяхната работа е насочена съответно на територията на цялата страна, на територията на две или повече общини или на територията на една община.

По форма на собственост музеите се делят на:

Благодарение на това разделение, културното наследство на България получава най-добрата грижа и съхранение. То става част от колективната памет на народа.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!