Виртуални музеи

Виртуални музеиВиртуалните музеи представляват дигитални обекти, които носят характеристиките на традиционните музеи, като техните основни цели са допълването и подсилването на музейното преживяване, посредством персонализация, интерактивност и обогатяване на съдържанието.

Виртуалните музеи могат да бъдат дигитални превъплъщения на конкретни физически музеи или пък да съществуват самостоятелно.

Подобно на традиционните музеи, виртуалните могат да съществуват около група тематични обекти или да поддържат постоянно нови изложби.

В повечето случаи, но не задължително, виртуалните музеи достигат до потребителите по електронен път, поради което биват наричани още онлайн музеи, дигитални музеи, кибер музеи или уеб музеи.

Кои бяха виртуалните музеи – пионери?

Цитираните по-долу онлайн музеи са създадени преди 2000г. По това време уеб страниците имаха много по-малко функционалности, идеята за онлайн музеи все още се развиваше, а уеб браузърите почти не поддържаха мултимедийни технологии. Някои онлайн музеи започнаха съществуването си в различни електронни форми (не уеб-базирани) или бяха създадени от вече съществуващи физически музеи.

Museum of Computer Art (MOCA) 

• Web Museum, Париж

• Lin Hsin Hsin Art Museum

The Museum of the History of Science in Oxford  

• Ljubljana: Open-Air Museum

• Virtual Museum of Computing 

Virtual Museum of New France 

The Natural History Museum of Los Angeles County 

WebExhibits

The Science Museum in London

The Thylacine Museum  

• ibiblio

Други виртуални музеи

В наши дни голяма част от физически съществуващите музеи имат своя виртуална проекция, като всеки отделен музей решава какъв вид съдържание да публикува онлайн и в какво количество.

От едната страна, са музеите, които предоставят много малко информация (контакти, списък с изложбите и подобни), а от другата страна, са музеите, които съществуват само онлайн и тези, които имат физически сгради, но предлагат и обширни онлайн изложби, интерактивни преживявания и мултимедия.

 International Museum of Women

Girl Museum 

• International New Media Gallery 

Google Art Project 

USAF Police Online Museum & Memorial  

Virtual Museum of Modern Nigerian Art 

Virtual Museum of Canada 

Museum With No Frontiers 

Carnamah Historical Society

Дигитализацията на музеите е задача, за чието изпълнение са нужни усилия, средства и проучвания. През последните няколко години, обаче, се осъществиха множество проекти, свързани с културното наследство, неговото възстановяване и създаване на нови обучителни материали, което подкрепя идеята, че тяхното създаване не е чак толкова невъзможно.

Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_museum .

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!