Столична библиотека дигитализира фондовете си

Столична библиотека дигитализира фондовете сиНа 14.09.2016г. в Столична библиотека започна да работи дигитален център. Оборудван със средства по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, той има три скенера, включително и такива, които работят в 3D режим.

Освен от служителите на Столична библиотека, скенерите ще могат да се използват и от читателите.

Дигитализираните фондове ще бъдат качени с европейската мрежа за обмен на информация в културното наследство – Europeana.

След приключването на проектите по програма БГ 08, дигиталният център на Столична библиотека ще продължи да сканира фондовете си по Програма за сканиране на редки и ценни издания.

Описание на скенерите:

• COPIBOOK Cobalt А2+ - скорост на сканирате – 3,4 секунди; възможност за цветно сканиране и сканиране в различни формати. Опция за сканиране под ъгъл от 100 градуса, налично е и стъкло за притискане на оригинала.

• Другите два скенера сканират за по-малко от 3 секунди в 3D режим и предлагат изображение на релефни обекти с високо качество.

Източник: http://bit.ly/2dBK2IJ.