Работа с обектите

Работа с обектитеСъздаването на каталожна система за дигитализиране на разнообразни по вид и размер колекции обхваща множество дейности, като неизменна част е работата със самите предмети. Те са много ценни в културен и антикварен смисъл, затова е много важно с тях да се борави по подходящ начин.

Всеки артефакт трябва да бъде огледан добре, за да се прецени неговото физическо състояние. Ако по някакъв начин повърхността му е нарушена, преместването трябва да става още по-предпазливо, тъй като опасността от счупване в този случай е по-голяма.

Независимо от размера и тежестта на предмета, той трябва да се хваща с две ръце. Ако искате да преместите наведнъж повече неща, задължително използвайте пластмасови вани, постлани с плат. Запомнете още, че мебелите не бива да се дърпат – те трябва да се носят. За целта, най-вероятно, ще се наложи да повикате на помощ един или повече колеги.

Помислете и за обезопасяването на работното си място. Изберете плот, на който можете свободно да поставите както предмета, който ще описвате, така и необходимите инструменти.

Заради отрицателното влияние, което им оказват подкожните мазнини, артефактите да не бива да се докосват без ръкавици. Ако все пак изберете да не си служите с тях, измийте и подсушете ръцете си максимално добре.

От съществено значение е и фактът, че отделните обекти трябва да бъдат докосвани възможно най-рядко, тъй като честата експлоатация намалява живота им.

След като предметът бъде описан, информацията за него се прехвърля в системата за дигитализиране - безопасен и надежден начин за съхранение и популяризиране

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!