Europeana с препоръки към европейското образование

Лого europeanaНаскоро от Europeana публикуваха набор от препоръки относно възможните начини за употреба на дигиталното културно наследство в сферата на образованието.

Документът засяга всички форми и нива на образованието и обучението (за деца, за възрастни, в традиционна класна стая, дистанционно). Той си поставя три основни цели:

• Показване на ползите от въвеждането на дигиталното културно наследство в образованието на Стария континент;
• Осигуряване на нужната информация за правилната употреба на въпросните материали;
• Окуражаване на процеса по развитие и споделяне на дигитални обучителни ресурси.

В документа ясно изпъква нуждата от развитие на структуриран диалог между европейските управниците на национално и европейско ниво, културните и образователните институции и обществените структури.

Препоръките са създадени по време на стратегически срещи, проведени под италианска и латвийска егида. В тях участие вземат министри на образованието и културата и експерти от сферата на образованието от 21 европейски страни.

Вижте пълния текст на документа

Източник: http://bit.ly/1CULbVZ .