Дискусия по спорните въпроси в Закона за културното наследство

Дискусия по спорните въпроси в Закона за културното наследствоВ края на месец март по повод протестите срещу законопроекта за изменение на Закона за културното наследство (ЗКН) Парламентът организира дискусия. На нея присъстваха депутати, кметове на общини, представители на Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), представители на професионални гилдии и граждански сдружения.

Участниците в дискусията обсъждаха два основни въпроса – дали специалистите, които вземат решения за намеси в паметници на културата трябва да са подчинени на общините или на държавата и дали липсата на становище по даден проект от НИНКН ще се счита за „мълчаливо съгласие“.

По отношение на първия въпрос депутатите са на мнение, че НИНКН не разполага с достатъчно служители, за да изпълнява адекватно функциите си и затова общините трябва да са органите, които назначават експерти за даване на становища, ако към даден паметник на културата са налични инвестиционни намерения. Експертните организации, от своя страна, са на мнение, че по този начин депутатите унищожават НИНКН, вместо да го оздравяват.

По отношение на втория въпрос - ако в двумесечен срок за даден проект липсва писмено становище от експертите на НИНКН, ще се счита, че те дават мълчаливо одобрение той да се реализира, както е предложен – повечето от участниците в дискусията, включително и общините, възразиха.

Никой в залата не възрази срещу необходимостта архивът, който пази документацията за всички недвижими паметници на културата да бъде прехвърлен в по-сигурната и достъпна онлайн среда.

Източник: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/03/28/2730042_golemite_obshtini_sa_gotovi_da_investirat_v_digitalni/.