Съвети за дигитализация на различни видове колекции – част II

Дигитализация - техники на сканиране и създаване на дигитални обекти В предишната ни статия, посветена на процесите по дигитализация и методите, използвани за тяхното реализиране, разгледахме свързаните етапи по планиране, документиране и определяне на разходите. Втората ни статия ще разгледа техниките на сканиране и създаване на дигитални обекти – какви изображения могат да бъдат изработвани, как трябва да бъдат сканирани различните видове документи и предмети, как трябва да бъдат наименувани получените файлове.

Преди да пристъпим към препоръките, които можете да използвате по време на сканиране, искаме да отбележим факта, че в рамките на един проект по дигитализация даден обект може да бъде използван няколко пъти и с различна цел. Затова, е нужно да си набавите 4 (или поне 2) копия на всеки компонент, които да се различават по размер и съответно употреба.

Видове изображения

Основно изображение

Това е изображението, което задължително трябва да запазите в отделен архив и от което ще създавате производните изображения. Затова, то трябва да е с най-високо качество и не трябва да бъде използвано активно в работния процес, за да може да се съхрани за дълго време.

Изображение в цял размер

Това е най-качественото изображение, което вашите потребители ще виждат. Можете да изберете изображение с ниска или висока резолюция – тази разлика ще се отрази в качеството на неговото принтиране. Като цяло, изображенията с ниска резолюция се използват при прожектиране, при показване на компютърен екран или при принтиране на малка площ, докато изображенията с висока резолюция могат да бъдат принтирани в по-големи размери – 20-25 см.

Изображение със среден размер

Този вид изображение може да се използва, когато е нужно показване на компютърен екран, но трябва да имате предвид, че то няма да се вижда достатъчно добре при прожектиране или принтиране. Средният размер на изображенията може да бъде използван като превантивно средство за намаляване на злоупотребите при използването на едно такова изображение.

Умалено изображение (thumbnail)

Умалените изображения представляват по-малки версии на изображенията с голям размер. Те, най-често, за използвани като линкове към големите изображения, което ги прави подходящи за употреба, която изисква показването на няколко обекта на една страница/екран. Тези изображения не са подходящи за детайлно представяне на компютърен екран или за принтиране.

Сканиране на различни видове документи/обекти

Текстови документи

Когато сканирате текстови документи, трябва да се съобразите със шрифта на текста: документите, изписани с по-дребен шрифт, трябва да бъдат сканирани с по-висока резолюция и дълбочина на битовете, в сравнение с документите с едър шрифт.

Ако вашият проект по дигитализация изисква оптично разпознаване на символите (ОРС), можете да изпробвате няколко различни резолюции и да изберете най-подходящата. Запомнете, че обикновено изображенията, които се виждат добре за целите на ОРС, може да не са подходящи за другите ви цели, което автоматично налага тяхното повторно сканиране.

Текстовете, които са трудни за разчитане (като ръкописи, например), в допълнение към дигиталната си версия, трябва да бъдат придружавани и от транскрипция.

Фотографии

За да дигитализирате дадена фотография с високо качество, трябва да използвате или нейния негатив или най-ранната й версия. Ако фотографията, с която работите, е била допълнително обработвана по искане на нейния автор, тя трябва да бъде дигитализирана по начина, решен от него.
Ако на гърба на дадена фотография е поместена информация, която може да бъде интересна за потребителите, трябва да дигитализирате и тази нейна част.

Произведения на изкуството/Обекти

Ако проектът ви изисква сканиране на обекти (които не са 3D) и чийто размер позволява обработка с наличното оборудване, можете да използвате стандартите от поместената по-долу страница. А насоките за сканиране на фотографии на обекти и артефакти, можете да откриете в таблиците за сканиране на фотографии и филми.

За сканиране на 3D обекти се използват специални 3D скенери. Повече за тази технология, можете да прочетете на следния интернет адрес: http://www.museum-system.com/triizmernata-tehnologiq-zapazvane-kulturno-nasledstvo-2.html .

Карти

Както знаете, картите могат да бъдат с различен размер, с различна степен на представяне на детайлите или в различни състояние. Картите с по-малък размер могат да бъдат сканирани и в обикновен скенер, докато тези с по-голям размер обикновено се налага да бъдат сканирани на части или пък заснети с фотоапарат. При тях се получава и голямо изображение, което изисква специфични условия за съхранение, преглед и обработка.

Филми

Ако проектът ви изисква направата на дигиталния копия на филм, можете да използвате негативи, касети или диапозитиви, от които да вземете оригиналния размер. При положение, че той не е известен, следвайте следните препоръки:

• За копия на негативи или диапозитиви, сканирайте с резолюция, която позволява да достигнете до 4000 пиксела в дължина.
• За изработването на дубликати – използвайте препоръките за сканиране за размера, който съвпада с действителните му физически размери.
• Основните сканирани изображения трябва да бъдат заснети и запазени в адитивния цветови модел RGB – най-вече негативите, които съдържат информация за цвета. Производните файлове могат да бъдат редуцирани в сивата скала – това е възможно да се извърши или чрез софтуера за сканиране или по време на по-следващото редактиране.

Наименуване на изработените дигитални файлове

За да улесните процесите по свързване на различните части от вашия дигитален проект и тези, отнасящи се за проследяване на създадените елементи, е нужно изработването на схема за наименуване на файловете. Следването на изброените по-долу съвети ви гарантира ефективност на работата. Имената на файловете трябва да са:

• уникални;
• да дават допълнителна контекстуална информация, като идентификационни кодове, например;
• лесно четими и лесни за написване;
• информативни – да показват ясно съдържанието.

Освен това, имената на файловете:

• не трябва да съдържат повече от 31 символа;
• не трябва да съдържат празни места;
• трябва да са изписани само с малки букви, като могат да се използват цифрите от 0-9 и знаците „-„ и „_“.
• трябва да има „.“ между името на файла и неговото три-буквено разширение.

Следвайки изброените в тази статия съвети, вие си гарантирате отличен старт на вашия процес по дигитализация. Разбира се, изброеното дотук не може да бъде реализирано без помощта на определен хардуер и софтуер и без проследяване на качеството на извършената работа. Тези теми, обаче, ще разгледаме в следващата си статия – „Съвети за дигитализация на различни видове колекции – част III”. 

Източници:
UMASS Amherst Libraries. “Guidelines for digitization”, 2011.
Yale University. “Digitization Shared Practices – Still Images”, 2010.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!