Съвети за дигитализация на различни видове колекции – част I

Дигитализация - планиране, документация, определяне на разходитеДигитализацията на различните видове колекции (исторически, природонаучни, художествени, фотографски и др.) е един, доста сложен процес и предвид краткия му живот на родна почва, той продължава да бъде неясен за свързаните научни (и обществени) среди.

В тази статия няма да говорим за необходимостта от една такава система за дигитализиране на различни видове обекти – за нея вече сме писали достатъчно материали и смятаме, че тя е неоспорима.

Решихме да създадем поредица от статии, които да дадат практически съвети за това какво представлява един такъв процес по дигитализация, кои са основните му компоненти и как могат да бъдат изпълнени.

Още в началото бихме искали да уточним и още няколко детайла, свързани със съдържанието на този и следващите материали - насоките, които ще дадем са използвани в световен мащаб, но това не означава, че те трябва да бъдат прилагани като задължителен стандарт. Знаете, уникалността на различните обекти изисква употребата на различни методи, съобразени с конкретната ситуация и цели.

Препоръките, които ще дадем са с широк обхват – така различните институции ще могат лесно да изберат тези подходи, които максимално съответстват на техните нужди и комбинирайки новите със старите си знания, ще могат да зададат завършен облик на своите дигитализирани колекции.

В настоящия текст ще говорим за темите, свързани с планирането, документацията и определянето на разходите, свързани с процеса по дигитализация.

Планиране

Разбира се, не можем да не засегнем въпроса, свързан с първоначалното планиране на проекта. То трябва да предлага решения на въпросите, свързани с това:

• как дигитализацията може да бъде включена в цялостния стратегически план на съответната институция;
• какви технологии ще бъдат използвани;
• как ще се извършва управлението на работния процес.

Документация

Задължително трябва да се създаде и практика за документиране на:

• взетите решения (свързани с финансиране, цени, набиране на персонал, интелектуална собственост и др.);
• съветите за това качеството и резолюцията на изображенията;
• използваните видове метаданни;
• начините за наименуване на файловете;
• процедурите по съхранение, архивиране, поддържане на медийните обекти и др.

Изпращайки изготвените документи до всички членове на екипа, вие си гарантирате единност на бъдещите действия.

Определяне на разходите

Това, несъмнено, е един от елементите, на които всяка една институция би обърнала голямо внимание. За съжаление, не съществуват метрики, които да изчислят точната цена на даден процес по дигитализация. В повечето случаи, улавянето и преобразуването на данните излиза около 1/3 (от цялата сума), а процесите по каталогизиране и описание на обекти – около 2/3 (от цялата сума). Разбира се, трябва да се вземат предвид непредвидените и бъдещите разходи. Голяма част от тях, обаче, могат да бъдат спестени – можете да използвате качествен софтуер и хардуер, който ще изисква минимална поддръжка или пък ако започнете сътрудничество с други екипи и специалисти.

С казаното дотук, искахме да ви въведем в темата за дигитализация на ценните български колекции. Надяваме се да сме събудили вашия интерес и можете да очаквате следващите ни статии, в които ще разгледаме практически съвети за това как се извършва самият процес – как трябва да протича сканирането, какви видове файлови формати трябва да използвате, примери за софтуер и хардуер, контрол на качеството, видове метаданни и тяхната употреба и мн.др.

Източници:

UMASS Amherst Libraries. “Guidelines for digitization”, 2011.
Yale University. “Digitization Shared Practices – Still Images”, 2010.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!