Съвети за дигитализация на различни видове колекции – част III


Дигитализация - хардуер, софтуер, контрол на качествотоСлед като в статията „Съвети за дигитализация на различни видове колекции – част II” разгледахме видовете дигитални изображения, начините за сканиране на различни видове документи и обекти и наименуването на получените файлове, сега ще обърнем внимание на технологичната част на процеса по дигитализация – какъв софтуер и хардуер трябва да използвате и начините, по които можете да осъществявате контрол на качеството върху получените резултати.

Хардуер/Софтуер

За да изпълните ефективно процеса по дигитализация, трябва да разполагате с качествен хардуер и софтуер.

Компютърът

Като избирате компютърната конфигурация, с която ще работите, трябва да имате предвид следните неща:

• Разполага ли компютърът с достатъчно памет, за да може да обработва големи по размер изображения?
• Снабден ли е компютърът в високо-скоростни информационни портове за връзка със скенера? – Най-често използваната информационна връзка е USB 2.0.
• Поддържа ли мониторът поне 32-битово качество на цвета? Съвместим ли е с различни входящи устройства, като скенери и фотоапарати например.

Скенерът

Скенерът подберете в зависимост от вида на материалите, които ще бъдат дигитализирани и в зависимост от това колко качествени изображения искате да получите.

Фотоапаратът

Ако искате да дигитализирате по-големи обекти или проектът ви изисква показване на получените изображения за кратък период от време, ви е необходим фотоапарат. Той трябва да има подходяща резолюция и сензор.

Ако фотографите движими обекти, трябва да спазите няколко основни правила:

• Използвайте помещение с балансирана дневна светлина.
• Повърхностите и мебелите трябва да са неутрални – черни или сиви – така ще премахнете излишния блясък от снимката и евентуалното смесване на цветове.
• Помислете и за наличието на интернет връзка, адекватен волтаж и инструменти за бързо предаване на получените файлове.

Софтуер на скенера

Всеки скенер бива закупуван със съпътстващия го софтуер. Но преди да направите своя окончателен избор, попитайте следните неща:

• Скенерът лесен ли е за употреба?
• Притежава ли скенерът опции за ръчно определяне на резолюцията на изображенията, битовата дълбочина и изключване на автоматичните настройки?
• Може ли да сканира изображения директно от Photoshop или други подобни програми?

Софтуер за редактиране на изображения

В зависимост от нуждите на вашия проект, може да се наложи да редактирате дигиталните си изображенията. Стандартно се използва програмата Photoshop, но има и други продукти, като GIMP например, който е с отворен код.

Контрол на качеството

Контролът на качеството е важна част от работния процес.

Във вашия случай, той ще включва процедури и техники за потвърждаване на качеството, точността и съгласуваността на дигиталните изображения.
Целта на всеки процес по дигитализация трябва да бъде „направи веднъж, използвай много пъти“. Затова трябва да се фокусирате върху създаването на изображения с висока резолюция, от които могат да бъдат направени производни изображения, които да са подходящи за многократно приложение в различни ситуации.

Когато създавате програмата си за контрол на качеството, можете да следвате следните указания:

1. Определете целите на проекта си.
2. Определете продуктите си.
3. Разработете последователен подход.
4. Наложете контрол върху средата на контрола на качеството.

Оценяване на качеството на изображението

За да направите оценка на качеството на дигиталното изображения, трябва да обърнете внимание на 3 основни неща: резолюция, цвят и тон, цялостен външен вид.

Резолюция

Когато оценявате резолюцията, следете за следните особености: четливост, тъмнина, контраст, пълнота, острота и еднаквост.

Цвят и тон

При тези показатели, трябва да определите до каква степен дигиталното изображение предава същия цвят и обхват на тоновете, в сравнение с оригинала. Това оценяване, до голяма степен, зависи от средата, в която разглеждате изображението и характеристиките на монитора и принтера, който го е отпечатал.

Цялостен външен вид

За да формирате крайната си оценка за дадено дигитално изображение, трябва да обмислите и вземете предвид всички отделни фактори – освен изброените дотук, това са още динамичен обхват, точност на цветовете и др.

Контролен списък

За да не пропуснете някой важен елемент от процеса по осъществяване на контрол на качеството, можете да си направите контролен списък, в който да включите (някои от) следните примери:

• Представя ли добре оригинала основното дигитално изображение?
• Отговаря ли името на файла са изброените в предишната ни статия препоръки?
• Правилен ли е форматът на файла?
• Правилна ли е битовата дълбочина на изображението?
• Правилен ли е размерът на изображението?
• Има ли изображението добър контраст, четим текст и изчистени краища?
• Запазена ли е целостта на фигурите, виждащи се на изображението?
• Видими ли са пикселите?
• Изображението твърде светло ли е/твърде тъмно ли е?
• Има ли загуба на детайлите в сенки и подчертани области?
• Има ли дигитални артефакти?
• Изкривено ли е изображението?

Това беше третата ни статия с препоръки за реализиране на един процес по дигитализация. Следващият ни четвърти материал, ще е последен по темата, като в него ще разгледаме видовете метаданни, които можете да създавате и използвате, както и условията за съхранение и достъп до получените файлове.

Източници:

UMASS Amherst Libraries. “Guidelines for digitization”, 2011.
Yale University. “Digitization Shared Practices – Still Images”, 2010.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!