Дигитализация на библиотеки

Дигитализация на библиотекиДосега, повечето статии в този сайт бяха посветени на дигитализацията в музейното дело. Тъй като, обаче, светът на дигитализацията е всеобхватен, той може да включва и обекти от други институции, например библиотеки, архиви, общини и т.н.  В тази статия ще се спрем на дигиталните библиотеки и как дигитализирането на книги и хартиени материали може да допринесе за развитието, популяризирането и модернизирането на Вашата библиотека. 

Както знаете, живеем в общество, в което информационните технологии се използват във всички свери на човешкия живот, включително записването, съхраняването и разпространяването на информация в цифрова форма. Новите поколения изпитват постоянен глад за информация, но са свикнали да получават всичко в електронен формат. В тази среда, традиционните библиотеки трябва да се променят, за да отговорят на постоянното търсене. Най-логичната промяна, е прехвърляне на информацията в дигитален формат.

Дигитална библиотека е виртуално управлявана колекция от дигитални материали от общ или специализиран характер, които са достъпни от интернет за широката публика.

Фактори, които допринасят за нуждата от дигитализиране на библиотеките

- Наводняването с информация – появяват се постоянно толкова много нови източници на информация, че не всичко може да бъде поставено в хартиен вариант в библиотеките. Необходимо е виртуално пространство, в което мястото никога няма се изчерпи.
- Проблемно намиране на точната книга, архив, статия, периодично издание и др. в традиционните библиотеки. На всеки му се е случвало да загуби време в търсене на даден вид информация в традиционната библиотека. Понякога въпросното издание не е поставено на правилното място, картотекирано е грешно или просто не знаем къде да търсим. На помощ при електронните библиотеки идват търсачките, които позволяват всички източници на информация, които ни трябват, да бъдат открити по ключови думи.
- Ниски разходи – за дигитализирането на библиотека не Ви трябват много средства. Основното, от което се нуждаете, е скенер, принтер, компютър, мрежа и подходящ софтуер.
- Екологичният фактор – използването на дигитални библиотеки е най-сигурният начин да се спасят много дървета от изсичане, тъй като нуждата от хартиени копия на книгите отпада изцяло.
- Нуждите на новите поколения.

Предимства на дигиталните библиотеки

Ако все още се колебаете, дали да дигитализирате ресурсите на Вашата библиотека, отделете малко време, за да проучите някои от предимствата на електронните библиотеки.

Без физически бариери - Дигиталната библиотека не се ограничава само до определено място, а е достъпна във виртуалното пространство от всяка точка на света. Потребителят на дигиталната библиотека може да получи информацията, от която има нужда, директно на екрана на личния си компютър, без да е необходимо да се придвижва физически до сградата на библиотеката.

Достъпност по всяко време – Дигиталните библиотеки могат да бъдат „посетени” 24 часа на ден, 365 дни в годината.

Няма изчерпване на количествата – Един ресурс от дигиталната библиотека може да бъде използван от много потребители едновременно.

Структуриран подход – Дигиталните библиотеки осигуряват достъп до по-богат набор от материали за по-кратко време, от традиционните библиотеки. Например, читателят лесно може да се придвижи от каталога към определена книга, оттам да отвори определена глава и т.н.

Лесно намиране на информация – Потребителите имат възможност да търсят в книгите всяка отделна дума или фраза, която им е необходима. Системите, с които дигиталните библиотеки разполагат, ще покажат мигновено резултати от търсенето, подредени според най-добрите съвпадения.

Опазване и консервация – Могат да бъдат направени точни копия на оригиналите, без ограничения в бройката. Това е изключително добър вариант за много стари книги, които са повредени от годините и не могат да бъдат ползвани от посетителите на библиотеките.

Място – Докато традиционните библиотеки разполагат с ограничено място на рафтовете за книги, дигиталните библиотеки притежават неограничено пространство за съхраняване на електронните книги. Когато една библиотека не може да бъде разширена, дигитализацията е единственият вариант.

Изграждане на мрежа – Всяка една дигитална библиотека може лесно да осигури връзка между собствените си книги и тези от други цифрови библиотеки. По този начин, безпроблемно могат да бъдат обменяни и разпространявани ресурси между библиотеките.

Разходи – Разходите за поддържане на една цифрова библиотека са много по-малки, отколкото тези за поддържане на традиционна библиотека.

Дигиталните библиотеки по всяка вероятност няма напълно да заменят традиционните, но без съмнение, дигитализацията трябва да бъде въведена, за да задоволи нуждата от информация, да съкрати разстоянията и да премахне границите пред познанието.

Ден след ден цената на дигитализацията намалява, а броят на електронните материали се увеличава, което се обуславя и от нуждата на потребителите да имат достъп до дигитални книги. Може би, след една или две години и Вашата библиотека ще разполага с ресурс от електронни книги. Може би, именно сега е времето информационните и библиотечните специалисти да се изправят пред предизвикателството, наречено дигитална библиотека.

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!

Източник: http://www.sscasrh.org/sri-sri-ayurveda-college/index.php/articles-by-doctors/item/320-digital-library-advantages-and-disadvantages#.U9ZVN0DCfNU