Оформяне и управление на колекции

Оформяне и управление на колекцииМузеите не са просто сгради, в които се помещават различни артефакти – те могат да бъдат изследователски центрове, образователни институции или и двете едновременно. Освен по дейност, те могат да се различават още и по намерение, социален контекст и управленска структура. В зависимост от основните си функции и характеристики, те имат и различни отговорности.

Но има няколко неща, за които всеки музей трябва да помисли - това са: цели, управленска структура и начин на събиране на колекциите. Тези елементи трябва да бъдат уточнени в отделни документи.

Първият трябва да посочва мисията на музея, неговата философия и визия; да дава кратко описание на колекциите – тематична област, времеви период, географско разположение. Необходимо е и да се набави и определена документация – устави, подзаконови нормативни актове, наредби, закони и др. Чрез тази декларация много по-лесно ще се определят краткосрочните и дългосрочните цели, ще се подобри управлението на музея, както и качеството на работната среда.

Вторият ще описва оперативните органи на музея; ще уговаря ролята на бордовете, комисиите, управителя и персонала, както и техните места в йерархичната управленска структура.

Третият ще се отнася за политиката на събиране на колекциите. Необходимо е да се реши какви материали ще бъдат събирани и по какъв начин ще се случва това; трябва да се опишат още документацията, процесът на консервация и този по отнемане на достъп. Регламентирайки тези дейности, предметите ще бъдат съхранени по възможно най-добрия начин. Освен това, ще могат да се създават и по-качествени колекции, които ще предизвикат не само зрителски, но и изследователски интерес. А служителите ще са наясно кои предмети са приоритетни и ще насочат вниманието си към тях.

Всичко това неизменно ще повиши качеството на работа на всеки един музей, много по-лесно ще се организира неговата система, включително и тази с най-голяма културна стойност – тази за дигитализиране на неговите експонати. 

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!