Промените в ЗКН бяха приети на първо четене

Новият закон за културното наследство мина на първо четенеМиналата седмица парламентарната комисия по култура прие на първо четене промените в Закона за културното наследство. В предишния закон, за да се извърши строителство в архитектурен резерват или защитена зона, бе нужно съгласието на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), въпреки че неговото мнение можеше да бъде пренебрегнато от Министерството на културата. Новите промени позволяват оценката за инвестиция и намеса в паметник на културата да бъде извършена от експерти, назначени от съответната община.

Основната цел на законопроекта е да облекчи процедурите по преустройство на НИНКН, в който в момента работят едва около 50 специалиста, които произнасят по 3000-5000 преписки годишно. Предвижда се контролът върху този процес да бъде поет от общините. Положителната страна е, че това ще забърза процеса по вземане на решения, но от друга страна ще отвори широки врати за произвол, алармират учредителите на „Форум културно наследство“.

Планирано е поправките да бъдат разгледани в пленарна зала в рамките на няколко седмици, заедно с други поправки в Закона за културното наследство, изисквани от Европейския съюз.

 

Източник: http://1kam1.com/preskachat-ninkn-za-pametnitsite-na-kulturata/.

Поискайте Демонстрация