Проект „Евровизия: Музеите представят Европа”

Евровизия-музеите представят ЕвропаЕвровизия: Музеите представят Европа” (ЕМПЕ) е европейски проект, който цели развитие на националните и регионалните музеи. Той изследва нов, иновативен подход към музеите, чийто очакван резултат е нова, по-всеобхватна интерпретация на колекциите. За изпълнението на проекта бе разработена , внедрена и оценена необходимата теоретична и практическа рамка, като постигнатите резултати ще бъдат представени в т.нар. „Лаборатории Евровизия”. Те могат да бъдат видяни във всяка една от партниращите си институции, като посетителите ще могат да се докоснат до различни изложби и културни представления, които прилагат на практика концепцията „Промяна на перспективата” (ПП). Тя се състои от 3 основни компонента.

ПП 1: Европейска реинтеграция на обектите.

Експертите и посетители гледат с различни очи на обектите, поставят ги в различни конспекти. Поради тази причина, първата ПП е насочена към насърчаване на посетителите да се ангажират активно с европейската реинтеграция на музейните колекции, кръстосвайки локалните, националните, транснационалните и глобалните перспективи.

ПП 2: Активиране и участие на посетителите.

ПП 2 упражнява промяна на перспективата между музейните експерти и посетителите. Музеят използва стратегии, които целят да насърчат посетителите да отразяват и изразяват собствения си подход към музейните експонати. Те могат да направят това по няколко различни начина – презентации на обектите, дизайн на изложбите или участие в културни програми.

ПП 3: Разширяване на перспективите.

ПП 3 се постига чрез промяна на перспективите със средствата на интернационална и интердисциплинарна размяна на идеи, опит и обекти, с цел преодоляване на ограничеността на националните и евроцентричните перспективи. За да се реализира тази цел, е създадена европейска мрежа от музейни експерти и културни работници.
За да изпълнят ПП, партньорите от ЕМПЕ създадоха 5 наръчника, трябва да служат като посредници между теорията и практиката и да предложат на всички заинтересовани музеи инструкции за иновативни и креативни концепции.

Допълнителна информация по проект „Евровизия: Музеите представят Европа”

Партньори:

• Университетът Paris-Est Créteil (Франция)
• Университетът Degli Studi Roma Tre (Италия)
• Националният исторически музей /България/
• Националният археологически музей /Лисабон, Португалия/
• Националният музей за съвременна история /Любляна, Словения/
• Асоциацията за изкуства „Монохром” /Виена, Австрия/
• Ателие „Брюкнер“ /Щутгарт, Германия/

Продължителност: 2012-2016г.

Координатор: проф. Сузан Поп

Източник: http://centerforinterculturaldialogue.org/2014/09/16/eurovision-museums-exhibiting-europe-emee/

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!

Поискайте Демонстрация