Дизайн на музейна изложба

Дизайн на музейна изложбаВ предишната статия представихме няколко основни съвета за това как можете да популяризирате дейността на вашия музей. Разбира се, за да спечелите и задържите вниманието на посетителите, трябва да им предложите максимално приятно изживяване по време на престоя им в културно-историческата институция. Ключова тук е ролята на изложбите – ясно е, че те представят ценни артефакти, но това не винаги е достатъчно. Без подходящо оформление и разпределение, те често могат да останат незабелязани и недооценени.

Голяма част от музеите на Запад наемат специален персонал, който да планира и осъществи проекта на изложбите: 2D и 3D дизайнери и архитекти, дизайнери на изложби, аудио-визуални специалисти, програмисти, писатели, редактори, външен помощен персонал и т.н. Това е нужно, тъй като процесът по изграждане на план на дадена изложба обхваща разнообразни аспекти, като изготвяне на концепция и схематичен дизайн, реализиране на самия дизайн, създаване на договори и документи за изработка и монтаж и мн.др.

Но преди да се пристъпи към каквито и да било действия, екипът на музея трябва намери отговорите на следните основни въпроси:
• Какви са посетителите на музея?
• На какви зони е разпределен музея?
• Какви са очакванията на посетителите на музея?
• Каква е темата на изложбата?
• Какви ще са отговорностите на всеки един член на екипа?
• Направено ли е описание на обектите, които предстоят да се изложат?
• Какъв бюджет може да си позволи музея?
• Има ли изложбата изготвен сценарий за представяне?
• Отговаря ли изложбата на мисията на музея?
• Ще привлече ли изложбата посетители?
• Ще отговори ли изложбата на очакванията на посетителите?

Описаните по-горе идеи могат успешно да бъдат приложени при изложби от различен вид – исторически, археологически, етнографски, природо-научни и др. Създавайки добър план за представяне на вашите музейни експонати, вие си гарантирате не само тяхното популяризиране, но и това на самия музей.

Основни задължения на дизайнерите на музейни изложби:
• създаване на изложби, които имат логическа връзка с другите колекции в музея и с вида на музея като цяло;
• излагане на експонати, които отговарят на изискванията за консервация на музея;
• закупуване/наемане на експонати или цели изложби от други музеи;
• определяне на производствените планове и помощните материали, посредством диалог с куратора на музея;
• съвместна работа с графични дизайнери, мултимедийни специалисти и дори актьори, с цел създаване на приятно визуално изживяване за посетителите на музея.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!