3D технологията в Берлинските музеи

През последните няколко години 3D технологията успешно си проправи път в музейното дело. Музеи по цял свят започнаха да я използват и в нейно лице откриха решение на едни от най-сложните си кураторски и дидактически проблеми.

Единствената причината все още във всеки музей да няма поне един 3D скенер, е проблемът с финансирането. Това, обаче, не бива да действа обезкуражаващо. 3D технологията не трябва да бъде пренебрегвана, тъй като тя притежава огромен потенциал и може да подобри музейното преживяване многократно.

На европейско ниво, си заслужава да обърнем внимание на Института по математика към Техническия университет в Берлин. Осланяйки се на интердисциплинарния подход, неговите специалисти работят съвместно с музеите от областта и използват 3D технологията за дигитализиране на техните експонати.

Само година след създаването си през 2004г., Институтът по математика успява да обезпечи финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие. Получените средства са използвани за закупуване на оборудване за 3D сканиране и 3D принтиране, както и за създаване на условия, в които машините да бъдат използвани.

В резултат на успешната си работа с Египетския музей в Берлин, Институтът по математика решава за развие дейността си и в други насоки:

Стандартизиране на начините, по които 3D технологията може да бъде използвана за дигитализиране на музейните експонати. С други думи, вместо да се фокусират върху конкретни проблеми, неговите представителите се опитват да изяснят кои са добрите практики при 3D сканирането и 3D принтирането, тъй като 3D технологията става все по-интегрирана в ежедневната дейност на музеите.

Експериментиране в различните техники за сканиране и реконструкция. Берлинските учени се надяват, че по този начин ще помогнат в адресирането на проблемите, които се появяват по време на работа със сложни обекти.

Откриване на начините, по които информацията може да бъде показана виртуално.

3D визуализации на обекти, чието построяване е било замислено, но никога не е било реализирано.

Разбира се, учените от Института по математика, продължават да създават серии от 3D сканирани и 3D принтирани обекти, разширявайки достъпността им, включително и за хора със зрителни проблеми.

Възможностите за музеите са ограничени само от въображението. От сканиране на фосили и древни предмети до пресъздаване на места и обекти – това е само началото на една нова ера в музейното дело. В нея посетител и обект ще могат да си взаимодействат по начини, по които преди не са били възможни, а кураторите най-после ще могат да позволят на публиката да докосва техните експонати.

 

Източник: http://3dprint.com/9323/berlin-museum-3d-printing/ .

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!